חוק מכר דירות

תאריך

כל מי שרכש דירה חדשה מקבלן .. המאמר הזה ע ב ו ר כ ם!

המחוקק חוקק מספר חוקים במטרה לחייב את הקבלנים לעמוד במינימום של דרישות
טיב בנייה והבטחת כספי רוכשי דירות חוק מכר )דירות(, התשל"ג 1973 , הינו החוק
העיקרי אשר לפיו הקבלנים נוטלים על עצמם התחייבות לתקן ליקויי בנייה. חוק מכר
דירות כולל מספר תקנות להגנה על רוכשי הנכס. בין היתר החוק מחייב כי לחוזה
המכירה של הדירה יהיה מצורף מפרט, כמו כן הוא גם קובע את משך האחריות של
הקבלן על ליקויי בניה מסוגים שונים וכן אחריות הקבלן לגבי בניין משותף. לחוק זה
התווספה תוספת ב 1990- , שקבעה כי אחריות הקבלן לבנייה תשתרע עד 10 שנים,
בהתאם לחלקים השונים של הבניין.
בנוסף, החוק קובע מספר תקופות של אחריות:
"תקופת בדק" – בין שנה לשבע שנים מזמן המכירה, במידה והתגלו ליקויים בדירה
בתוך תקופתבדק בית , חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם
בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה-כלומר חובת ההוכחה על הקבלן בהתאם
לליקוי שנמצא: משך אחריות הקבלן לגבי ליקויים שונים מפורט בחוק. למשל
האחריות על קילוף חיפויים פנימיים נמשכת שלוש שנים, והאחריות על סדקים
בקירות ובקירות הוא חמש שנים.
"תקופת האחריות" – ישנם רכיבים שהאחריות עליהם היא בין שבע לעשר שנים.
מצדו של רוכש הנכס, ההבדל בין תקופת הבדק לבין תקופה האחריות נעוץ בכך
שבמהלך תקופת הבדק היזם נדרש להוכיח כי הליקוי נגרם באשמת הרוכש, ואילו
במהלך תקופת האחריות חובת ההוכחה עוברת לרוכש. לפי החוק עליו לדווח מיידית
על הימצאותן של אי-התאמות או ליקויים למיניהם בתוך שנה מזמן קבלת הנכס –
בזמן "שנת הבדק". למרות זאת, החוק גם קובע כי אם מדובר בליקוי שלא ניתן היה
לגלות ב"בדיקה סבירה" בזמן קבלת הנכס, אז ניתן להודיע על ליקויים גם בשלב
מאוחר יותר. כלומר, לשנת הבדק אין תוקף של ממש.
כמו כן, "אני ממליץ לקונה להגיע מוקדם ככל האפשר, עם מהנדס בניין שהוא מומחה.
יש לקחת בחשבון שלא תמיד הקבלן יאפשר זאת, ובמקרה כזה יש לדאוג שהמומחה
יגיע אחרי הליך קבלת הדירה או ביום שלמחרת. אין לדחות את בדק הבית, שכן זה
עלול להביא לנזק מצטבר. ברוב המקרים הקבלן ינסה להיתלות בפרוטוקול המסירה
ולטעון שהליקויים להם אתם טוענים לא צוינו שם, וכי בחתימתכם עליו ויתרתם על
טענות לגבי ליקויים שלא צוינו בו. עמדה זו של הקבלנים בדרך כלל לא תתקבל על-ידי
בית המשפט, אך עדיין מומלץ להיות זהירים בעניין ולא לחתום על פרוטוקול הכולל
סעיפי ויתור שכאלה. וכמו כן בשלב מאוחר יותר יהיה קשה יותר לתבוע מהקבלן את
הנזיקין.
יש דברים נוספים שמעניינים אתכם ותרצו לדעת? תמשיכו לעקוב .. ⏪⏪אנו גיא
וקארין, בצוות מלכי, כאן עבורכם ולמענכם עבור כל שאלה ודבר.

רוצים לקבל עדכונים ?

מאמרים
נוספים

קביעת פגישה

מלאו את הטופס הבא ואנו נחזור בהקדם

* שדות המסומנים בכוכבית עם שדות חובה